Ehdota nimeä

Ehdota nimeä tutkimustietoa välittävälle palvelulle!

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää uutta palvelua, jonka tarkoituksena on koota ja välittää tietoja Suomessa tehtävästä tutkimuksesta kaikkien saataville. Osana palvelua toteutetaan verkkoportaali, josta voi hakea ja tarkastella tietoja esimerkiksi tutkijoista, tutkimusjulkaisuista, -aineistoista, -projekteista ja -infrastruktuureista.

Tutkimusta koskevat tiedot ovat tällä hetkellä hajallaan ja niiden löytäminen on työlästä. Korkeakoulut, tutkimuslaitokset, ministeriöt, tutkimuksen rahoittajat sekä muut tutkimusta tekevät ja tukevat organisaatiot keräävät tietoa omiin järjestelmiinsä ja julkaisevat niitä omilla verkkosivuillaan. Uusi palvelu kokoaa yhteen eri organisaatioiden keräämät tiedot ja julkaisee ne verkkoportaalissa, joka tuo tutkimusta koskevan tiedon kattavasti ja avoimesti sitä hyödyntävien kansalaisten, tiedotusvälineiden ja yritysten saataville yhdestä paikasta. Palvelu helpottaa tiedon löytymistä ja edistää tutkijoiden ja tutkimuksen näkyvyyttä.

Nimikilpailu

Mikä nimi sopisi parhaiten tutkimustietoa kokoavalle ja välittävälle verkkoportaalille?

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää nimikilpailun, jolla etsitään portaalille soveltuvaa suomen- ja ruotsinkielistä nimeä.  Kaikki ehdotukset jätetään nimettöminä. Ehdotuksia voi jättää tämän lomakkeen kautta 30.9.2019 asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy nimiehdotukset läpi ja tekee lopullisen päätöksen portaalin nimestä marraskuussa 2019. Portaalin ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella.

Ehdota nimeä täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/87776560EE6B79F4

Luonnos portaalin etusivusta

Palvelun verkkoportaalin etusivu (luonnos)