Tämä sivusto ei enää päivity. Ajankohtaisimmat tiedot tutkimustietovarannosta löydät hankkeen pääsivuilta osoitteesta Tiedejatutkimus.fi


TUTKIMUSTIETOVARANNON AVOIN JA JULKINEN PORTAALI ON AVATTU OSOITTEESSA TIEDEJATUTKIMUS.FI!

Tiedejatutkimus.fi-palvelu kokoaa yhteen ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja tuo sen jokaisen saataville helpossa muodossa. Palvelu on hyödyksi niin tutkijoille, medialle, yrityksille, organisaatioille, päätöksentekijöille kuin tutkimuksesta kiinnostuneille kansalaisillekin.

Palvelu julkaistiin 9.6.2020. Julkistustilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta  https://minedu.fi/tapahtumat/2020-06-09/tiedejatutkimus.fi-palvelun-julkistustilaisuus.


Uusi palvelu kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta

  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät jatkossa yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville
  • Hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaiset

Mikä?

Palvelu kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Palvelu sisältää tietoja mm. tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista. Myöhemmin palvelu tulee tarjoamaan tietoja myös mm. tutkijoista ja tutkimusaineistoista

Kuka?

Palvelua kehitetään opetus-ja kulttuuriministeriön Tutkimustietovaranto-hankkeessa. Tutkimustietovarantoa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus yhteistyössä korkeakoulujen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien kanssa.

Miten?

Tutkimustietovarantoon siirretään automaattisesti jo valmiiksi esimerkiksi yliopistojen ja tutkimusrahoittajien järjestelmissä olevaa tietoa, eikä se näin ollen lisää tutkijoiden raportointiin ja hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Palveluun kootaan riittävät kuvailutiedot, joiden avulla esimerkiksi avoimesti saatavilla olevat julkaisut ja aineistot ovat helposti löydettävissä.
Erillisten lähdejärjestelmien tiedot yhdistämällä voidaan rakentaa sujuvia tietovirtoja tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien sekä tutkijoiden käyttämien palveluiden välille. Kertaalleen johonkin paikkaan tallennetut tiedot ovat tutkimustietovarannon kautta myös muiden käytettävissä, eikä niitä tarvitse syöttää useaan kertaan. Tehokkaat tietovirrat hyödyttävät niin tutkijoita, tutkimusorganisaatioita ja rahoittajille kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevää hallintoa.

Missä?

Palveluun koottavat tiedot tulevat avoimesti selailtaviksi avoimeen verkkoportaaliin osoitteessa tiedejatutkimus.fi, joka tarjoaa laajan näkymän suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Palvelu parantaa tutkimustiedon löytymistä ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lähtökohtana on tutkimustietovarantoon kootun tiedon esittäminen informatiivisesti ja helppokäyttöisesti.

Tiedejatutkimus.fi toimii ikkunana suomalaiseen tieteeseen, ja sen tärkeitä käyttäjäryhmiä ovat tiedeyhteisön ohella mm. tutkimustietoa tarvitsevat yritykset, tiedotusvälineet sekä suuri yleisö.

Portaali on julkaistu suomenkielisenä osoitteessa tiedejatutkimus.fi, ruotsinkielisenä osoitteessa forskning.fi ja englanninkielisenä osoitteessa research.fi.

Milloin?

Tutkimustietovarannon rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2017. Palvelun ensimmäinen vaihe valmistui 9.6.2020, kun portaalin ensimmäinen versio julkaistiin.


Tarkemmin tutkimustietovarannosta voi lukea hankkeen wikisivuilta.


 
kuvakaappaus tiedejatutkimus.fi -palvelun etusivusta
Palvelun verkkoportaalin etusivu

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteuttaa valtakunnallisen tutkimustietovarannon opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.